top of page
משמעת

המשרד מייצג לקוחות בבתי הדין למשמעת של עובדי המדינה, עובדי הרשויות המקומיות, משטרת ישראל ושרות בתי הסוהר.

במסגרת זו, המשרד צבר ניסיון רב בייצוג שוטרים שננקטים בעניינם אמצעים מינהליים.

בין לקוחות המשרד בתחום זה: חיילים, שוטרים וקצינים בכירים במשטרה, בצבא ובגופי הביטחון.

מינהלי

המשרד מייצג בעתירות לבג"ץ ובהליכים המתקיימים בפני בתי משפט לעניינים מינהליים, בסוגיות עקרוניות ובתחומים המשיקים למשפט פלילי וזכויות אדם.

במסגרת זו, המשרד מנהל הליכים נגד רשויות המינהל בתחומים מגוונים, כגון עתירות חופש מידע, עתירות נגד אגף רישוי כלי היריה, עתירות שוטרים בעניין אמצעים מינהליים ועוד.

כמו כן, המשרד מייצג בעלי תפקיד במינהל הציבורי שהוגשו נגדם עתירות, ובכלל זאת - עובדי ציבור, שוטרים ופרקליטים.

תיקים לקוחות בולטים בתחום הזה:

דנג"ץ חמדאן ייצוג שוטר בדיון נוסף על החלטה שהורתה למח"ש להעמידו לדין; תקרית אום אל-חיראן ייצוג שוטרים בהליכי חקירה ובעתירה לבג"ץ; עתירות לבג"ץ נגד נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות ועוד.

פלילי

המשרד עוסק באופן שוטף בייצוג לקוחות בעבירות צווארון לבן, דוגמת שוחד, מרמה והפרת אמונים, הלבנת הון, עבירות ניירות ערך, תחרות (הגבלים עסקיים) ומסים.

כמו כן, המשרד מייצג בתיקי גרימת מוות ברשלנות והמתה בקלות דעת, ובפרט תאונות דרכים ותאונות עבודה קטלניות.

לצד תחומים אלו, המשרד בוחר בקפידה תיקים פליליים "קלאסיים" בעלי מימד עקרוני או מורכבות יוצאת דופן

תיקים בולטים בתחום הזה:

פרשת "סימנס" ייצוג בכירים לשעבר בחברת החשמל; פרשת רונאל פישר ייצוג חוקר בכיר לשעבר מיחידת להב 433; פרשת הולילנד ייצוג מנהלת לשכת רוה"מ לשעבר; המינויים הפוליטיים במשרד להגנת הסביבה ייצוג מנכ"ל המשרד; פרשת רמדיה ייצוג שלוש בכירות במשרד הבריאות; פרשת  "איתנים" ייצוג מנהל בית החולים; פרשת הע"ל ייצוג מנהלת הכספים בהסתדרות העובדים הלאומית; קרטל מדי המים; קרטל ההסעותפרשת אפריקה תעשיותפרשת נמל אשדוד; פרשת חברת נתיבי ישראל ועוד;

Photo 22-06-14, 12 39 33.jpg

משפט פלילי, מינהלי ומשמעתי

bottom of page